Ліцей №9
Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Search

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Державною службою якості освіти України рекомендовано проводити в закладі освіти самооцінювання.

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Державною службою якості освіти України рекомендовано проводити в закладі освіти самооцінювання.

Самооцінювання є процесом вивчення та оцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи з метою вдосконалення освітніх і управлінських процесів закладу освіти. 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2020 №1480 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1480729-20#Text

Для організації самооцінювання 131 керівник закладів загальної середньої освіти  Запорізької області використали інформаційну (автоматизовану) систему «EvaluEd» (далі – ІАС EvaluEd) з метою збору та аналізу інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації закладу освіти, не витрачаючи значних зусиль. 

Запропоновані у модулі ІАС EvaluEd 4 напрями самооцінювання є ідентичними тим, за якими здійснюється інституційний аудит – зовнішнє оцінювання якості освітньої діяльності закладів освіти.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2019 р. за № 250/33221:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text

Управлінням Державної служби якості освіти у Запорізької області 02 та 04 квітня 2024 року проведено ряд консультативних зустрічей з керівниками ЗЗСО Запорізької області на тему: «Цифрові можливості ІАС EvaluEd». 

15 керівників ЗЗСО Хортицького району міста Запоріжжя та 23 керівники ЗЗСО Василівської, Енергодарської, Мелітопольської міських, Біленьківської, Михайлівської сільських рад приєднались до користувачів Інформаційно-аналітичної системи та зможуть упродовж навчального року, до 01 липня 2024 року, визначити якість управлінських та освітніх процесів, відстежити динаміку освітньої діяльності закладу освіти, об’єктивно проаналізувати стан освітньої діяльності за окремими напрямами або здійснити комплексне самооцінювання за всіма напрямами: «Освітнє середовище», «Система оцінювання учнів», «Педагогічна діяльність», «Управлінська діяльність».

ІАС «EvaluEd» розроблена Державною службою якості освіти України за підтримки Чеського агентства розвитку, Чеської шкільної інспекції, Асоціації з міжнародних питань та схвалена Урядом України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/407-2023-%D0%BF#Text

Працюємо задля майбутнього України! 

Робимо все задля Перемоги! Віримо та допомагаємо ЗСУ! 

Залишити коментар