Критерії оцінювання здобувачів освіти по предметах

Упровадження формувального оцінювання, прийомів та методів оцінювання та самооцінювання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури

ПРАВА БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ